AVGUST OYIDA OLINGAN YANGI ADABIYOTLAR


97     Мўминова, Маъсуда.

     Юришдан аввал сузиш / М. Мўминова; муҳаррир А. Усмонхўжаев. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2015. — 88 б. — ISBN 978-9943-27-400-6 : 6000 сўм.    
                                                                                 57.1
                                                                                 М22

      Чақалоқ учун зарурий гигиеник шарт-шароитлар яратиш, сув муолажалари ва ҳаво ҳамда қуёш ванналаридан мунтазам фойдаланиш, қўл-оёқлари, боши ва танаси билан эркин ҳаракатланишига имкон бериш, ушбу ҳаракатларни тўғри бажаришига кўмаклашиш, эмаклаш ва биринчи мустақил қадам ташлашига ўргатиш қанчалар муҳимлиги ҳақида сўз юритиш ортиқча. Буларнинг бари болалар соғлом, бақувват ва қувноқ вояга етишида кўмакчи бўлишига ҳеч ким шубҳа қилмаса керак.


84      Малик, Тохир.
      Нафс кишанлари / Т. Малик; муҳаррир М.Қутлиева. — 2-чи нашр. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2015. — 340 б. — ISBN 978-9943-27-661-1 : 14000 сўм .
                                                                               84(5Узб)
                                                                               М19

      Ушбу китобга жамланган фалсафий фикрларнинг айримлари билам азиз мухлисларимиз аввалроқ нашр этилгаи “Меҳмон тўйғулар”, “Иймонлашиш умиди”, “Тош қалбларга зинҳор назар солинмас” тўпламлари орқали танишган бўлишлари мумкин. Мухтарам мухлисларимиз  диққатига хавола этилаётган бу китоб олдиигиларининг қайта нашри эмас. Ёзувчи ҳаёт фалсафасига доир кузатишлари, фикрларини тўлдирган бу тўплам ҳам китобхонларни бефарқ қолдирмайди, деб умид қиламиз.


85       Малик, Тохир.
       Номус / Т. Малик; муҳаррир А. Мўмин. — 2 — чи нашр. — Тошкент : DAVR PRESS, 2106. — 184 б. — ISBN 978-9943-4284-0-9 : 8500 сўм .   
                                                                              84(5Узб)
                                                                              М12

       Мазкур китобга Ўзбекистон халқ ёзувчиси Тоҳир Маликнинг қадим ривоятлар асосида ёзиб тугатган “Номус» ҳикояси билан биргаликда қайта ишланган, янги таҳрир, талқин, таҳлил билан тўлдирилган тарихий мавзулардаги “Фалак» ва “Тириклик суви” асарлари жамланди. Бу асарлар тарихий воқеалар ҳақида ҳикоя қилса-да, муаллиф ўз услубига содиқ қолиб, воқеалар баёнида саргузашг тарзини сақлаб қолган.


21       Малик, Тохир.
       Саодат саройининг калити : одамийлик мулкига доир суҳбатлар / Т. Малик; муҳаррир Ф. Қурбонова. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2015. — 408 б. — ISBN 978-9943-27-251-4 : 17000 сўм    
                                                                             
                                                                              84(5Узб)б
                                                                              М19

       Ёзувчи Тохир Маликнинг аҳлок-одобга доир рисолалари китобхонларга яхши таниш.


67       Малик, Тохир.
       Фалак: фантастик роман, қиссалар ва ҳикоялар / Т. Малик; муҳаррир Ё. Хайдаров. — Тошкент : Hilol-Nashr, 2015. — 624 б. — ISBN 978-9943-4449-6-6 : 30000 сўм .   
                                                                             84(5Узб)6
                                                                             М22

        Ҳурматли китоб муҳлислари! Ўзбекистон ҳалқ ёзувчиси Тоҳир Маликнинг мазкур асарлар тўпламига адибнинг фантастика тарзида ва тарихий йўналишда яратган асарлари киритилди. Бу асар­лар турли йилларда ёзилган бўлса-да, бу тўпламга тартиб бериш жараёнида таҳрирлар, тузатишлар ва қўшимчалар киритилди.


74      Мантэк, Чиа.
      Тибет тиббиёти : ўз-ўзини Ци массаж қилиш / Ч. Мантэк; таржимон Ю. Азимов. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2015 . — 160 б. — ISBN 978-9943-27-599-7 : 7000 сўм .   
                                                                              53.54
                                                                              М23

      Кўплаб таникли устозлардан таҳсил олган Мантэк Чиа билимларни мисқоллаб йиғиб, уларни бир бутун, мантиқан тугал усулга бирлаштира олади.


45      Мардонова, Гулжаҳон.
      Ўзбек халқ  қўшиклари / Г. Мардонова; муҳаррир У. Турдиева. — Тошкент : O’zbekiston, 2015. — 136 б. — ISBN 978-9943-28-316-9 : 7200 сўм .   
                                                                              82.3
                                                                              У16

      Ушбу китобга маданиятимизнинг энг гўзал қирраларидан бири бўлган халқ қўшиқлари киритилган. Булар аллалар (оналар алласи, бувилар алласи), болаларга эркалама айтимлар, ёр-ёрлар, келин саломлар, халқ қўшиқ-ўланлари, чой байтлари, соғим, меҳнат, рамазон қўшиқлари на айтим (йиғи, йўқлов, марсиялардан) иборатдир.


13       Марсель , Брион.
       Менким, Соҳибкирон-жаҳонгир Темур / Б. Марсель; таржимон Ф. Рузиев. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2014. — 572 б. — ISBN 978-9943-27-326-9 : 21000 сўм.    
                                                                                63.3
                                                                                М42

      Француз темуршунослари ёзган асарлар жавонида профессор Мар­сель Брионнинг китоблари алоҳида ўрин тутади. Жумладан, унинг сиз, азиз китобхонларга тақдим этилаётган китоби Амир Темур тўғрисида ёзилган асарлар орасида мукаммаллиги билан ажралиб туради. Мазкур китоб Соҳибқироннинг дунёга келишидан то вафотига қадар бўлган даврни қамраб олиб, воқеалар Амир Темур номидан хикоя қилинади.


36       Маснавийдан ибратли ҳикоялар / Таржимон А. Рахимбоев. — Тошкент : Наврўз, 2015. — 64  б. — ISBN 978-9943-381-11-7 : 3000  сўм . 
                                                                               82.1
                                                                               М31

       Ушбу китобчада «Маснавий»дан ҳикоялар сараланган.


73       Маҳмудов Ю.Г.
       Табобатда кимё ва биология : қизиқарли савол-жавоблар ва маълумотлар / Ю.Г. Махмудов; муҳаррир Ш. Жабборов. — Тошкент: DIZAYN-PRESS, 2013. — 280 б. — ISBN 978-9943-20-135-4 : 6000  сўм.
                                                                             24.1
                                                                             М32
       Ушбу қўлланмада тиббиёт, кимё, биология фанлари интеграциясига доир 2220 та қизиқарли савол-жавоб ҳамда донишмандларининг табобатга оид 782 та маслаҳатлари берилган.