SENTYABR OYIDA OLINGAN YANGI ADABIYOTLAR


71     Махтумқули
     Булбул ноласи / Махтумқули; таржимон Э. Очилов. — Тошкент : HILOL-NASHR, 2014 . — 816 б. — ISBN 978-9943-4360-0-8 : 43000 сўм.   
                                                                            84(5Тук)
                                                                            М36
 

     Атоқли  туркман  шоири  Махтумқули  барча  туркий  халқлар  катори ўзбек халкининг ҳам ҳз шоирига айланиб кетган. Ушбу тўплам шоир таваллудининг икки юз туксон йиллик тўйига армуғондур.


81      Мирзо, Боқий.
      Ўғрининг муҳаббати : роман, 2-фасл / Б. Мирзо; таржимон Н. Абдуллаев. — Наманган : Наманган, 2013. — 224 б. — ISBN 978-9443-528-63-1 : 5500 сўм.    
                                                                          84(5Ўзб)
                                                                          М71
 

      Боқий Мирзонинг «Ўғрининг муҳаббати» романининг иккинчи фасли ҳам аввалги фасли каби Ватанни севиш, унга хизмат қилиш ва бугунги кун учун долзарб бўлиб турган одам савдосига қарши курашга бағишланган.


77      Мирзо, Боқий.
      Ўгрининг муҳаббати : роман, 1 фасл / Б. Мирзо; таржимон  Н. Абдуллаев. — Наманган : Наманган, 2012. — 240 б. — ISBN 978-9943-328-63-1 : 5500 сўм.
                                                                           84(5Ўзб)
                                                                           М71
 

      Асарни ўқиган ёшлар ҳаётга очиқ юз билан қараш, катта мақсадлар билан киришишни ўрганадилар, тақдир синовларидан бардош билан ўтиб тўғри йўлни топишга туртки оладилар деган умиддамиз.


40      Мирзо, Икбол.
      Айтгил, дўстим, нима килдик Ватан учун?! / И. Мирзо;  муҳаррир  А. Бобониёзов. — 2-чи  нашр. — Тошкент : O’zbekiston, 2015. — 160 б. — ISBN 978-9943-28-139-4 : 9000 сўм.    
                                                                             84(Узб)6
                                                                             М54
 

      Ушбу тўпламга Ўзбекистон халк шоири Икбол Мирзонинг Ватан, мухаббат, одамийлик мавзусидаги шеърлари жамланди.


43      Мирзо, Икбол.
      Сени бугун кўрмасам бўлмас / И. Мирзо; муҳаррир  О. Нисо. — Тошкент : Ғафур Ғулом   нашриёти, 2015. — 274 б. — ISBN 978-9943-03-656-7 : 7000 сўм   
                                                                             84(5Узб)7
                                                                             М63
   
      Ушбу тўпламга Ўзбекистон халк шоири  Икбол Мирзонинг элга манзур бўлган мухаббат қўшиқлари ва янги шеърлари жамланди.

49      Мўмиё ва асал фойдалари / тузувчи С. Абдукодир. — Тошкент : Adabiyot uchqunlari, 2015. – 80 б. — ISBN 978-9943-992-05-4 : 2000 сўм.    
                                                                             53.5
                                                                             М90
 

   

      Мўмиё ҳам, асал ҳам табиатнинг ажойиб, табиий, шифобахш неъмати бўлиб, улардан табобатда кенг фойдаланиб келинади.


29      Мухаммад, Носир.
     Турон давлатлари ва хукмдорлари : миллоддан аввалги VIII асрдан милодий XX аср бошларига қадар / Н. Мухаммад; муҳаррир  С. Бадалбоева. — 2-чи тўлд. нашри — Тошкент : DIZAYN-PRESS, 2013. – 160 б. — ISBN 978-9943-20-117-0 : 7000 сўм.
                                                                               63.3
                                                                               М96

     Ушбу китобда муаллиф 2,5 минг йилдан ортикрок вакт мобайнида минтақамизда вужудга келган кадимги давлатлар ва хукмдор сулолалар, туркий кабила ва уруғлар хақида хикоя қилади.


31      Навоий, Алишер.
      Хамса / А.Навоий  муҳаррир  В.Рахмонов. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2014. — 397 б. — ISBN 978-9943-27-082-4 : 17000 сўм   
                                                                              84(5Узб)1
                                                                              Н15

   

      Мазкур китобда Алишер Навоий «Хамса»сидаги барча достонларнинг мазмуни баён килинган.


4      Низом, Тўлан.
      Пўлат белбоғ : шеърлар / Т. Низом; муҳаррир У. Қўчқоров. — Тошкент : Маънавият, 2015. — 296 б. — ISBN 978-9943-04-265-0 : 7000 сўм.   
 
                                                                             84(5Узб)6
                                                                             Н57

      Ўзбекистон Халк шоири Тўлан Низом 30 дан зиёд достон ва лирик қиссалар муаллифи сифатида ўқувчиларимизга яхши таниш. Ушбу замонавий асар китобхон халкимизни хушнуд этади.


5      Низом, Тўлан.
      Сўзга айланган қилич : шеърий роман / Т. Низом; муҳаррир М. Махмудов. — Tошкент : MUMTOZ SO’Z, 2014.- 356 б. — ISBN 978-9943-398-95-5 : 6500 сўм.
                                                                            83.3(5Узб)6
                                                                            Н61
 
      Ушбу шеърий роман XV аср охири ва XVI аср бошларида Марказий Осиё ҳаёти, хусусан, машхур саркарда, истеъдодли шоир, «Тарихий Рашидий» тарихий асарининг муаллифи, Қашмир подшохи Мухаммад Хайдар Мирзо ҳақида. Китоб кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.