OKTYABR OYIDA OLINGAN YANGI ADABIYOTLAR


12      Нитше, Фридрих.
      Зардўшт тавалоси : насрий достон / Ф. Нитше; муҳаррир М. Кутлиева. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2015. — 448 б. — ISBN 978-9943-27-262-0 : 21000 сўм. 
                                                                                    87.3(4Гем)
                                                                                    Н66

      Ушбу насрий достонни мутолаа қилар экансиз, немис файласуфи Фридрих Нитшенинг фақат ўзигагина хос ва мансуб бўлган қарашлари, фикрлари билан танишасиз, хеч кимникига ўхшамайдиган ва хеч кимни такрорламайдиган оламидан воқиф бўласиз.


89       Нишонов, Исоқжон.
       Афғон шамоли : роман-сериал. 10-китоб. Тўфон / И. Нишонов; Д. Жумабоев. — Наманган : Наманган, 2015. — 192 б. — ISBN 978-9943-977-24-2 : 7000  сўм. 
                                                                                   84(5Узб)
                                                                                   Н71
       Ҳар  қандай  уруш  инсоният  учун  талофат  келтиради.  Қон тўкилади, кундалик турмуш изидан чиқади. Оилалар хонавайрон, бегуноҳ болалар нобуд бўлишади, етим қолишади. Яқин ўтмишда (1979-1989 йиллар) содир бўлган «Афғон уруши» деб ном олган тарихий фожиа кўплаб халқлар бошига мусибат келтирди.

Ушбу асар бевосита мазкур уруш иштирокчиси бўлган, асли Самарқандлик ҳамюртимиз Тўрабек отанинг кечинмалари асосида ёзилди.


56       Нишонов, Исоқжон.
       Сотилган виждон / И. Нишонов; муҳаррир А. Мухторов. — Toshkent : Tafakkur, 2014. — 192 б. — ISBN 978-9943-372-30-6 : 7.000 сўм.   
                                                                                   84(5Ўзб)
                                                                                   Н71

       Китобни қўлга олишингиз биланоқ ундаги воқеалар сизни ўзига сеҳрлаб олади. Ўзингизни асар қахрамонлари билан ёнма-ён юргандек хис этасиз. Мазкур роман-сериал бир ўтиришда бош кўтармай ўқиладиган китоблар сарасига киришига шубҳамиз йўқ.


86       Нишонов, Исоқжон.
       Улар котилликда айбланмайди: киссалар ва ҳикоялар / И.Нишонов; муҳаррир Н. Абдуллаев. — Наманган : Наманган, 2012. — 176 б. — ISBN 978-9943-328-77-8 : 6000 сўм. 
                                                                                 84(5Ўзб)
                                                                                 Н71

       Ушбу китобга Исоқжон Нишоновнинг янги асарлари киритилган. Биринчи қиссада ноҳақлик, англашилмовчилик қурбони бўлаёзган икки инсон тақдири ҳақида гап кетади. Хақиқат ва адолат учун курашган ва ахийри, ютиб чиққан ички ишлар ходимининг воқеа жараёнидаги фаолияти билан танишаркансиз, қалбингизда унга нисбатан чексиз меҳр уйғонади.


44       Нодира
       Тушумда кўрсам эдим / Нодира; муҳаррир Н. Эргашев. — Toшкент : O’zbekiston, 2015. — 240 б. — ISBN 978-9943-28-365-7 : 11000  сўм. 
                                                                                84(5Узб)
                                                                                Н76
 
       Нодира нафақат ўзбек, балки форс-тожик тилларида хам маҳорат билан қалам тебратган хасос зуллисонайн шоира ҳисобланади.

69      Обидов, Абдужаббор.
      Экканингни ўрасан : қисса / А. Обидов; муҳаррир А. Мўмин. — Тошкент : DAVR PRESS, 2014. — 88 б. — ISBN 978-9943-4442-8-7 : 3500 сўм.  
                                                                               84(Узб)7
                                                                               О-14

       Ушбу китобни мутолаа қилар экансиз, охир-оқибат ҳақиқат қарор топиб, жиноят хеч қачон жазосиз қолмаслигига ва дунёни муҳаббат қутқаришига яна бир бор амин бўласиз. Қолган тафсилотларни эса китобни ўқиб чиққанингиздан сўнг билиб оласиз.


25      Осим, Миркарим.
      Жайхун устида булутлар : тарихий қиссалар / М. Осим; муҳаррир С. Турсунов. — Тошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт- матбаа ижодий уйи, 2016. — 36 б. — ISBN 978-9943-03-743-4 : 7000 сўм
                                                                             84(5Узб)6
                                                                             О73

      Миркарим Осим — халқимизнинг олис ўтмишидан олиб ёзилган қисса ҳикоялар муаллифи.


58       Осим, Миркарим.
       Зулмат ичра нур : тарихий қисса / М. Осим; муҳаррир С. Турсунов. — Тошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016 . — 132 б. — ISBN 978-9943-03-741-0 : 8000 сўм. 
                                                                             84(Узб)6
                                                                             О-73
      Буюк мутафаккир, ғазал мулкининг султони Ҳазрат Алишер Навоийнинг болалигидан тортиб умринииг охиригача бўлган даврни ўз ичига қамраб олган мазкур қисса адабиёт ахли, китоб ихлосмандларига муносиб совға бўлишига ишонамиз.

Қадрли китобхон! Тарих ва маьрифат чорбоғига қилган сайрингиз серзавқ ва сершавқ бўлсин!


57       Осим, Миркарим.
       Тўмарис : тарихий қиссалар / М. Осим; муҳаррир С. Турсунов. — Тошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016. — 120 б. — ISBN 978-9943-03-739-7 : 7000 сўм.    
                                                                             84(Узб)6
                                                                             О-73

       Қадрли китобхон! Сиз тўпламда Ўзбек мумтоз адабиётининг йирик намояндалари Боборахим Машраб ва Жахон отин Увайсий ҳақидаги қиссаларни мутолаа қилар экансиз, бу жараён қалбингизни фахрга тўлдиришига ишонамиз.


54      Осим, Миркарим.
      Широқ : тарихий қиссалар / М. Осим; муҳаррир С. Турсунов. — Тошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016. — 112 б. — ISBN 978-9943-03-742-7 : 7000 сўм. 
                                                                             84(Узб)6
                                                                             О-73

      Азиз китобхон!  Мазкур китобдан ёзувчининг «Широқ», «Ибн Сино қиссаси», «Алжабрнинг туғилиши», ва «Темур Малик» қиссалари ўрин олган. Ватанпарварлик, юрт, замин учун жонини фидо қилган Широқ ва Темур Малик қалбингизга қаҳрамонлик туйғусини солса, буюк табиб Ибн Сино ва машхур олим Хоразмийнинг дунё маданиятига қўшган ҳиссаси Сизни улуғ аждодлар тафаккуридан бахра олиш ва фахрланиш, уларга муносиб издош бўлишга ундаса, ажаб эмас.


72      Остин, Жейн.
      Андиша ва ғурур / Ж. Остин;  муҳаррир М. Қутлиева. — Тошкент :  Янги аср авлоди, 2014. — 404 б. — ISBN 978-9943-27-270-5 : 19000 сўм.   
                                                                            84(Инг)
                                                                            О38
      Жейн Остин «Андиша ва Fypyp» («Гордость и предубежде­ние») асарида қишлоқ дворянининг қизи Элизабет Беннет билан ўзининг келиб чиқиши, бойлиги ила мағрур бой помешчикнинг ўғли Фицуильям Дарси ўртасидаги саргузаштларни ҳикоя қилади. Асар 1813 йилда нашр қилиниб, адабиёт дунёсида катта шов-шувга сабаб бўлди. Ушбу асар ҳақида ўша пайтдаги «Британия танқидчиси» журнали шундай ёзган эди: «Асар шу пайтгача ўқувчилар ҳукмига ҳавола қилинган бу турдаги ҳамма романлардан юқори туради». Умид қиламизки, мазкур асар ҳурматли ўзбек китобхонларига ҳам манзур бўлади.

104      Отабек , Шодмон.
      Адабиёт қисматдир: мақолалар, эсселар, хотиралар, суҳбатлар / Ш. Отабек; муҳаррир В. Файзуллох. — Тошкент : SHARQ нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти, 2014 — 328 б. — ISBN 978-9943-26-111-2 : 13500  сўм. 
                                                                           83.3(5Узб)
                                                                           О-80

      Ёзувчи ушбу китобида ўзи билган, кўрган шоир ва ёзувчилар ҳакидаги адабий кузатишлари, талқинлари ва хотираларидан саралаб, адабиёт ихлосмандларига илинган.


18       Отабек, Шодмон.
       Шахмат хангомалари / Ш. Отабек; муҳаррир И. Зоиров. — Тошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. — 90 б. — ISBN 978-9943-03-674-1 : 5.000 сўм.   
                                                                            75.5
                                                                            О-86

       Шахматга астойдил қизиқадиган ишқибозлар бу қадимий, сирли-сеҳрли ўйиннинг кишига бехад завқ-шавқ беришини яхши биладилар. Айни чоғда шахмат билан боғлиқ хазил-мутойибалар, хангомалар ҳам машхурдир. Ушбу китобга жамланган шундай хангомалар китобхонни бефарк қолдирмайди деган умиддамиз


35       Улуғова, Муҳтарама.
       Баҳор келди сени сўроқлаб / М. Улугова; муҳаррир Н. Уролова. — Тошкент : SHARQ нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти, 2015. — 240 б. — ISBN 978-9943-26-280-5 : 10000 сўм.   
                                                                                                                                                                                                              83.3(Узб)
                                                                            У45
      Хамид Олимжон билан Зулфиянинг бахтли турмушларига оид, шоира ҳаёти ва ижоди билан боғлиқ янги маълумотлар ҳурматли ўқувчи учун қизиқарли, қадрли бўлади.

48      Усмонов, Икромали.
      Лимон : «Шарқ табобати» хазинасидан / И. Усмонов; муҳаррир З. Хамдамова. — Тошкент : Санъат журнали нашриёти, 2009. — 64 б. — ISBN 978-9943-322-67-7 : 1200  сўм. 
                                                                             51.1
                                                                             У75
     Лимондан  фойдаланиш турли халкларда  турличадир. Ушбу китобдаги халк табобати дурдоналари сифатида лимон ёрдамида даволаниш борасида хар хил тавсиялар, тажрибалар сизга манзур бўлишига ишонамиз.