NOYABR OYIDA OLINGAN YANGI ADABIYOTLAR


80      Парпиев, Абдурасулхон.
      Остеохондроз ва унинг неврологик асоратлари / А. Парпиев; муҳаррир Н. Рустамова. -Тошкент : Наврўз, 2015. — 198 б. — ISBN 978-9943-381-05-6 : 10000 сўм. 
                                                                              56.1 
                                                                              П18
       Муаллифнинг фикр мулохазалари, касалликнинг ҳар хил беморларда турлича кечиш механизмлари чуқур илмий равишда, содда тилда баён этилган.

28       Равшанов, Поён.
       Амир Темур сулоласи / П. Равшанов; муҳаррир Мухаммад Али. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2015. — 650б. — ISBN 978-9943-27-184-5 : 21.000 сўм.
                                                                              63.3
                                                                              Р13
       Мазкур китобда Сохибқирон Амир Темур ва унинг Марказий Осиё, Хуросон, Эрон ва Хиндистонда беш асрга яқин хукм сурган сулола хақида баён этилган.

98       Ражабов, Қахрамон.
       Жахон тарихидаги сулола ва давлатлар: қисқача сиёсий тарихи ва муҳим саналари : 1-китоб / К. Ражабов; муҳаррир  Р. Абдуллаев. — Toшкент : O’zbekiston, 2015. — 286 б. — ISBN 978-9943-28-381-7 : 22.000 сўм.
                                                                               63.3
                                                                               Р17
       Мазкур китобда жаҳон тарихидаги давлатлар, сулола ва подшоликларнинг қисцача сиёсий тарихи ва муҳим саналари инсоният тарихининг энг қадимги даврларидан бугунги кунгача бўлган хронологияси билан биргаликда ихчам тарзда баён қилинган. Унда жахон тарихидаги муҳим воқеалар, давлат арбоблари, шоирлар, олимлар ва бошқа тарихий шахслар хақидаги маълумотлар мавжуд.

24       Рахимова, Нигора.
       Она ва бола : ёш оналар учун қўлланма / Н. Рахимова; муҳаррир М. Менгнорова. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2015. — 172 б. — ISBN 978-9943-27-092-3 : 7700 сўм.  
                                                                              51.2
                                                                              Р29
       Катта шараф ва маъсулият ҳисобланмиш оналикнинг бахоси фарзанднинг нечоғлик парвариш ва тарбия топганлиги билан ўлчанади. Ушбу китоб нафакат ёш оналарга. балки кенг ўқувчилар оммасига мўлжалланган.

12        Рахмон, Вахоб.
        Мумтоз сўз сеҳри : мақолалар тўплами / В. Рахмон; муҳаррир М. Маматқулов. — Toшкент: O’zbekiston, 2015. — 440 б. — ISBN 978-9943-28-390-9: 22.500 сўм. 
                                                                              83.3
                                                                              Р33
       Ушбу тўпламга адабиётшунос олим Вахоб Рахмоновнинг навоийшунослик, бобуршунослик, матншуносликка оид турли йилларда ёзган, айримлари республика газета на журналлари сахифаларида нашр этилган, баъзилари хонадон архивида сақланган мақолалари киритилган. Китоб мумтоз адабнёт мутахассислари, филолог илмий ходимлар, магистрантлар, талабалар ҳамда ўзбек мумтоз адабиёти билан қизиқувчи кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

33        Румий, Жалолиддин.
        Най ноласи : хикматлар / Ж. Румий; муҳаррир А. Абдурахмонов. — Тошкент : Yurist-media markazi, 2014. -120 б. — ISBN 978-9943-387-21-8 :  5.500 сўм. 
                                                                              84(5Узб)
                                                                              Р86
       Жаҳон мумтоз адабиётининг ёрқин сиймоси, башарият шоири Мавлоно Жалолидцин Румийнинг «Маснавийи маънавий» асари саккиз асрдан бери қалбларки забт этиб келмоқда.

3        Саидов, Акмал.
        Кафка-юрист / А. Саидов; муҳаррир А. Зиядов. — Toшкент : O’zbekiston, 2013. — 192 б. — ISBN 978-9943-01-892-1 : 10.000 сўм.
                                                                             83.3 (Чех)
                                                                             С12
        Профессор Акмал Саидовнинг эътиборингизга ҳавола этилаётган «Кафка — юрист» китобидан Франц Кафканинг ихлосмандлари учун у қадар яхши маълум бўлмаган юристлик фаолияти ва ҳуқуқшуносликнинг энг мураккаб муаммолари юксак маҳорат би­лан тасвирланган айрим асарлари, адиб бадиий ижодининг нозик қирралари хусусида таниқли ёзувчи ва олимларнинг фикрлари, Ф. Кафка асарлари, машҳур кундаликлари ва хатларидаги ҳикмат даражасига кўтарилган афоризмлар ўрин олган.

16        Cаййид, Сирожиддин.
        Хайёмдан бир коса, Румийдан бир жом: тўртликлар ва фардлар китоби / С. Саййид; рассом Ж. Умарбеков. — Тошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёти, 2015. — 248 б. — ISBN 978-9943-03-635-2 : 6.000 сўм.
                                                                            84(Узб)
                                                                            С22
        Ўзбекистон халқ шоири Сирожиддин Саййиднинг «Хайёмдан бир коса, Румийдан бир жом” китоби унинг асосан назмнинг кичик жанрларида ёзган шеърлари — тўртликлар, рубоий ва фардларидан тортиб берилган. Шоирнинг илк ижодий фаолиятидан то ҳозирга қадар — умр фасллари давомида ёзилган бу мўъжаз шеърий битиклар биринчи маротаба яхлит ҳолда чоп этилмоқда. Китобга “Тун билан тонг” номли янги тўртликлар гулдастаси ҳам тўлалигича киритилган

38        Содиқов, Хамдам.
        Коинот нигоҳидаги аллома / Х. Содиқов; муҳаррир Н. Жумаева. — Тошкент : ART FLEX, 2011. – 208 б. — ISBN 978-9943-345-16-4 : 6500 сўм. 
                                                                           84(Узб)6
                                                                           С75
        Ҳамдам Содиқовнинг ушбу китоби Марказий Осиёнинг буюк алломаси Абу Райхон Беруний хаёти ва ижодий меросини ўзига хос тарихий ва бадиий йўсинда ёритади. Олим яшаган давр рухи, мафкураси ва тарихий жараёнларининг ноодатий талқини китобхонларни қизиқтиради деган умиддамиз.

10       Содиқова, Турсуной.
       Келинлик илми : эсселар / Т. Содиқова; муҳаррир А. Мумин. — Тошкент : DAVR PRESS, 2014. — 64 б. — ISBN 978-9943-4445-0-8 : 2500 сўм. 
                                                                          87.7
                                                                          С75
      Ушбу китобда қизларни оилавий ҳаётга тайёрлаш ва келинлик фазилати қадрият даражасига кўтарилиб ёритиб берилган. Ушбу китоб барча аёлларимизга бирдан манзур бўлади деган умиддамиз.

9       Содиқова, Турсуной.
       Овсинчилик : эсселар / Т. Содиқова; муҳаррир А. Мўмин. — Тошкент : DAVR PRESS, 2016. — 64 б. — ISBN 978-9943-984-94-3 : 2500 сўм.
                                                                         87.7
                                                                         С57
      Ушбу китоб оилаларимизда ибратли овсинлар бўлиши учун нималарга эътибор бериш кераклиги ҳақида.

8        Содиқова, Турсуной.
        Оға-инилик илми : эсселар / Т. Содиқова; муҳаррир А. Мўмин. — Тошкент : DAVR PRESS, 2014. — 64 б. — ISBN 978-9943-4445-4-6 : 2500 сўм.
                                                                          87.7
                                                                          С57
       Ушбу китобда ака-укалар ёки битта оила фарзандларининг бир-бирига меҳр-муҳаббати, ҳурмат-эътибори қандай қилинса янада ошиши тўғрисидаги муаллифнинг мулохазалари келтирилади.