FEVRAL OYIDA OLINGAN YANGI ADABIYOTLAR


Кафтдаги сирлар     Кафтдаги сирлар ёхуд хиромантия : хаёт, севги, бахт, бойлик, келажак, фъел-атворни аниқлаш илми мўъжизалари/ муҳаррир А. Ашуров. — 2-нашр. – Тошкент : Янги аср авлоди, 2015. — 96 б. — ISBN 978-9943-27-446-4 : 5000 сўм.
  86.42
К30

     Ушбу китоб қўлга қараб фол очиш илмини ўргатишни, ўз келажагини билишни хохловчилар учун тайёр ёрдамчи бўлиб хизат қилади.


Утган кунлар     Кодирий, Абдулла.
     Ўтган кунлар : ўзбеклар турмушидаги тарихий роман/ А. Қодирий; муҳаррир Н. Бекмуратов. – Тошкент : Янги аср авлоди, 2016. — 460 б. — ISBN 978-9943-08-958-3 : 17000 сўм.
          84(5Ўзб)4
К57
 

     Абдулла Қодирийнинг «Ўзбек романчилиги асосчиси» сифатида тан олинишига сабаб бўлган ушбу асар воқеалари тарихимизнинг бир кўриниши, муаллиф таъкидлаганидек, ўзбеклар турмушидан тарихий романдир.


Дубайдаги 1001 кеча     Коржовов, Азамат.
     Дубайдаги 1001 кеча : қисса/ А. Коржовов; муҳаррир Б. Абдураззоқ. – Тошкент : «Dizayn-Press» МЧЖ, 2011. — 192 б. — ISBN 978-9943-20-037-1 : 8500 сўм.
84(5Ўзб)6
К66
     Ушбу қиссада Марказий Осиё ва Арманистондан Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрига борган айрим хотин-қизларнинг ачинарли қисмати қаламга олинган.

 
Қўшнаво     Қурбонов, Бахтиёр.
     Қўшнаво : шеърлар/ Б. Қурбонов, Н. Қурбонова; муҳаррир. А. Қорабоев. – Андижон : Хаёт, 2016. — 76 б. — ISBN 978-9943-315-97-6: 4000 сўм.
          84(5Ўзб)7
К93

     Ота-бола — Бахтиёр ва Нафосатнинг ушбу мажмуага жамланган назмларда кун сайин гуллаб-яшнаб, дунёга буй курсатаётган она диёримиз озод ва обод Узбекистонимиз, баркарор тинчлик ва осойишталикда фаровон умргузаронлик килаётган бунёдкор замондошларимизнинг эзгу ниятлари, бегубор кунгил кечинмалари самимият билан тараннум этилади.


Вой Онажоним     Малик, Тохир.
     Вой, ойижоним… : хикоялар/ Т. Малик; муҳаррир А. Намозов. — Переизд.. — Тошкент: Янги аср авлоди, 2013. — 232 с. — ISBN 978-9943-27-007-7 : 8500 сўм. 
          84(5Ўзб)7
М19

     Ўзбекистон халқ ёзувчиси Тохир Маликнинг янги хикоялари жамланган мазкур китоб бизни ўйлашга, чуқур мушохада юритишга, инсонийликни унутмасликка ундайди…


Ёлгизликнинг 100 йили     Маркес, Габриэль Гарсиа.
     Ёлғизликнинг юз йили: қисса/ Г.Г. Маркес; муҳаррир Н. Кобул, А. Журабоев. – Тошкент : Шарк, 2005. — 480 б.
          84(4Ингл)
М25
 

     Адиб «қисса» ва «хикоя» жанри устаси.


Касос хисси     Машарипова, Зулайхо.
     Қасос хисси : детектив қисса 7-китоб/ З. Машарипова; муҳаррир Г. Мирзаева. – Тошкент : Янги аср авлоди, 2015. — 400 б.  — ISBN 978-9943-27-547-8 : 8500 сўм.
         84(5Ўзб)7
М38
 

     Драматик вокеаларга бой асарда ута тарбияли, хокисор аёл эрининг калтакларига чидай олмай, охири ажрашиб кетади. Аммо узи хакидаги бухтонни эшитган Гулхайё ажрашиб хам эридан кутулмаслигини билгач, кулига болта олиб, эрини улдиргани боради… Жинот содир этишдан эса инсонни факат бир нарса — ёшлигидаги берилган тугри тарбиягина асраб колади…


Саклаш камерасидагги     Мирзо Б.
     Сақлаш камерасидаги ханжар: қиссалар ва хикоялар/ Б. Мирзо 2-жилд/ Б. Мирзо; муҳаррир Н. Абдуллаев. – Наманган : Наманган, 2013. — 240 б. — ISBN 978-9943-4056-1-5: 7800 сўм. 
 
         84(5Ўзб)7
М63
 

     Шоир ва ёзувчи Бокиё Мирзо «Кмссалар ва хикоялар» серияси (2 жилд)да чоп этилаётган «Саклаш камерасидаги ханжар» китобига кейинги йилларда яратган сара асарларини жамлаган.


Техник экинларни биологик химоя қилиш      Техник экинларни биологик химоя килиш: ўқув қўлланма/ муҳаррир Р. Окбоев,  К. Жўраев. — Андижон: Хаёт, 2016. — 228 б. — ISBN 978-9943-315-96-9 : 8000 сўм.   
44.6
Т38
 

     Ўқув қўлланмада техник экинлар хосилини саклаб колиш учун хар хил фойдали хашаротлар турларини урганиш, трихограмма, олтинкуз, бракон, энкарзияни купайтириш, саклаш ва микробиологик препаратлардан унумли фойдаланиш тугрисида маълумотлар келтирилган.


Техник экинларни химоя қилиш     Техник экинларни химоя қилиш : ўқув қўлланма/ муҳаррир Т. Топволдиев, З. Бустонов. – Андижон : Хаёт, 2015. — 248 б. — ISBN 978-9943-315-75-4: 8000 сўм.
44.6
Т38
 
     Қўлланма кишлок хужалик олий укув юртлари ва коллежларнинг талабалари, кишлок хужалик мутахассислари, фермерлар, илмий ходимлар ва бошка кизикувчилар учун мулжалланган.