MART OYIDA OLINGAN YANGI ADABIYOTLAR

     Бир аёлнинг макри Бир аёлнинг макри ёхуд фирибгар Далланинг қанчалаб одамларни чув туширгани қиссаси: қадимги туркий-чигатой тилидан Ахмад Удайдуллох тадбиқ қилган/ муҳаррир. М. Сулаймонов. — Тошкент: Мухаррир, 2010. — 80 б.. — ISBN 978-9943-386-02-0 : 3500 сўм. 
 
ББК
 84(И)
      Ушбу китоб афсона ҳам эмас, ёзувчи хаёлининг махсули хам эмас. Бу кўхна оламда бўлиб ўтган ажойиб-ғаройиб воқеалардан хикоя қилувчи «Фирибгар Далла» қиссаси бир маккора аёлнинг қанча-қанча кишиларга фириб бериб, доғда қолдиргани хақида хикоя қилади.

 Аёлларга оид касалликлар     Муҳаммад, Сафар.
      Аёлларга оид касалликлар/ С. Муҳаммад; муҳаррир  А. Халиков. – Тошкент : «Voris-nashriyot», 2007. — 92 б. — ISBN 978-9943-304-70-3 : 3000 cўм. 
 
  57.15
М92
      Мазкур китобда хотин-қизлар организмидаги айрим касалликларнинг келиб чиқиш сабаблари. аломатлари ва табиатда ана шу касалликларга шифо бўладиган доривор ўсимликларнинг мавжудлиги, ҳамда улардан фойдаланиш усуллари баён этилган.

       Дардингизга даво борХакимов, Охунжон.
       Дардингизга даво бор/ О. Хакимов, А. Ибодинов; муҳаррир Г. Зокирова. – Тошкент : Шарк, 2008. — 96 б. — ISBN 978-9943-00-277-7 : 3500 сўм. 
    24+67
Х16
      Кўп замонларки, медицина билан халқ табобати уйғунлашиб, бир-бирини тулдириб ва бойитиб, инсон саломатлиги йўлида ҳизмат қилиб келмоқда.

     Тириклай кумилган  Хайит, Олимжон.
       Тириклай кўмилган йигит: детектив/ О. Хайит; муҳаррир М. Иброхимова. – Тошкент : Voris-nashriyot, 2009 — ISBN 978-9943-304-74-1: 5600 сўм.
           84(5Ўзб)6
Х15

       Ушбу асарда матонатли, жасур, чайир бир ўзбек йигитининг хаёти, кечмишлари ва аччиқ қисмати ҳақида сўз юритилган. Қиссани ўқиган ўқувчилар муаллифни бир умрга эслаб қолишса, ажаб эмас.


Трактор ва автомобиллар      Худойбердиев Т.С.
     Трактор ва автомобиллар: Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан ўқув қўлланма сифатида тавсия этилган/ Т.С. Худойбердиев, У.К. Каримов, Б.Р. Болтабоев; муҳаррир С.И. Пулатов. – Андижон : Хаёт, 215. — 290 б.: — ISBN 978-9943-315-78-5 : 12000 сўм.
 
   39.34
Х98
 
     Барча саволлар «Трактор ва автомобиллар» курсининг наъмунавий дастури асосида кетма-кетликда қўйилиб, уларнинг жавоблари қисқа ва содда тарзда баён қилинди ва ўқув қўлланма оммабоп кўринишга олиб келинди, ҳамда савол-жавоб шаклида тайёрланди

Турма салтанати      Равшанов, Поён.
      Қамоқ салтанати: ҳужжатли роман/ П. Равшанов; муҳаррир Н. Каримов. – Тошкент : Янги аср авлоди, 2014. — 472 б. 
           84(5Ўзб)7
Р13

      Роман халқимиз хаётида рўй берган тақдиршумул воқеаларни яқин тарихимизнинг, миллий озодлик курашининг пинхон тутиб келингин сахифаларинин инкишоф этиши билан ахамият касб этади.


      Ёлгизбогнинг ўтган кунлариТожибоева, Омина.
      Ёлгизбоғнинг ўтган  кунлари : роман/ О. Тожибоева; муҳаррир Л. Игамова. – Toшкент : O’zbekiston, 2013. — 304 б. ISBN 978-9943-01-960-7 : 10000 сўм.
           84(5Ўзб)7
Т50

       Азал-азалдан она ер барчага ризқ улашиб, ўзининг беқиёс саховатини аямай келиши яхши маълум. Ўзбек халқи эса пешона тери тўкиб, халол мехнати эвазига тирикчилик қилиб, ерга мехрини бериб келгани билан янада улуғланади.