WEB SAYT BO’YICHA STATISTIKA JADVALI


Oylar  Yangiliklar Yangi adabiyotlar Saytga kirganlar Saytdan foydalanganlar
 Yanvar 7 11 257 1275
Fevral 7 10  304  1566
Mart 8 7 303  2298
Aprel 9 9 356  1878
May 13 10 255 1731
Iyun 9 355 1376 
Iyul  2  10  198 842 
Avgust 10  242  1187 
Sentyabr 10  204  766 
Oktyabr 12  181  837 
Noyabr 128  880 
Dekabr 10  75  604 
Jami: 76 114   2855 15240