SENTYABR OYIDA OLINGAN YANGI ADABIYOTLAR


    8 Абэ, Кобо.
    Қумдаги хотин / К. Абэ ; таржимон В. Рузиматов. – Тошкент : Янги аср авлоди, 2016. — 352 б. — ISBN 978-9943-27-732-8 : 13500 сўм
 84(5Япо)
А17

    Ушбу романда шахс ва жамият ўртасидаги зиддият хаёт-мамот нуқтаи назаридан чуқур тахлил этилади. Муаллиф мажозий тасвирлар орқали хақиқий инсоннинг яшашидан мақсади — жамиятнинг ўзи каби аъзоларига сидқидилдан хизмат қилиш, эзгуликка интилиш бўлиши кераклигини таъкидлайди.


9    Аъзамхўжаева, Гулжамила.
    Таълим муассасалари учун байрам сценарийлари : услубий қўлланма / Г. Аъзамхужаева ; масъул мухаррир Н. К. Исматова. – Тошкент : Янги аср авлоди, 2016. — 400 б. — ISBN 978-9943-27-840-0 : 35000 сўм
71.4(5Узб)
А98

    Услубий қўлланма сифатида тавсия этилаётган ушбу китобдаги янги педагогик технологияларга асосланган байрамларга мўлжалланган намунали дарс, тадбир ва тарбиявий соат сценарийлари умумтаълим мактаблари, мехрибонлик уйлари, академик лицейлари, касб-хунар коллежларининг ўқитувчи ва ўқувчилари, олий ўқув юрти талабалри, маънавий-маърифий ишлар бўйича директор ўринбосарлари учун мўлжалланган.


 1   Давронова, Малика.
    Камолимсан, камтарин онам: автобиографик қисса / М. Давронова ; мухаррир Г. Мирзаева. — Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. — 152 б. — ISBN 978-9943-27-771-7 : 12200 сўм
84(5Ўзб)7
Д13

    Самимиятга, мехр-муҳаббатга йўғрилган ушбу китобни ўқинг. Оддий, содда, хаётий воқеалар тасвирланган лавхаларда Она қудрати, ғайрати, сабри, хокисорлиги, бутун махобатини хис этасиз. Муаллиф ўқувчини ўз онаси тимсолида барча ўзбек аёллари босиб ўтган йўлларидан ибрат ва хикмат топиб яшашга, маънавиятини бойитиб боришга ундайди.


10    Дюма, Александр.
    Икки Диана : француз зодагонлари хаётидан тарихий роман / А. Дюма ; таржимон Р. Умматов. – Тошкент : Янги аср авлоди, 2016. — 874 б. — ISBN 978-9943-27-803-5 : 36500 сўм
84(4Фр)
Д96

    «Икки Диана» — тарихий-саргузашт роман булиб, XVI аср Франция тарихидаги куплаб фожиаларни акс эттиради. Ушбу романда укувчини кизиктирадиган барча компонентлар мавжуд. Роман нафакат уруш хакидаги хикоялар, ишкий драмалар, сарой фитналари билан, балки ишончли тарихий тавсифлар билан хам кизик ва ахамиятга моликдари.


6    Кинг, Стивен.
    Рита Хейворт ёхуд Шоушенкдан қочиш: киса / С. Кинг ; таржимон С. Саидмуродов. – Тошкент : O’zbekiston, 2016. — 174 б. — ISBN 978-9943-28-688-7 : 7700 сўм
84(7Амер)
К41

    Ушбу қисса гарчи Стивен Кинг услубига хос бўлмаган ноодатий психологик реализм йўналишида ёзилган бўлса-да, ёзувчининг «шох» асарларидан бирига айланган. Агар сиз хали муаллифнинг ижоди билан таниш бўлмасангиз, ишонинг «Шоушенк…» мутолаасидан сўнг хаётингизда, ботинингизда эврилиш пайдо бўлади.


2    Низанов, Муродбой.
    Ақчагул : қисса / М. Низанов ; таржимон Г. Шермухаммад. – Тошкент : O’zbekiston, 2014. — 120 б. — ISBN 978-9943-28-060-1 : 6700 сўм
84(5Ўзб)7
Н61

    Қиссада қорақалпок миллий колорити яққол кўзга ташланади. Муаллиф ўз қахрамонларини бошидан кечирган мураккаб вазиятларини ортиқча бўяб-бежамасдан, нихоятда ишонарли гавдалантирган. Мухими, у инсон табиатидаги чигалликларни, хётнинг турфа зиддиятларини хаққоний ёритишдан чўчимайди.


3    Сариқ аждар ўгитлари: Хитой масал, хикоят ва ривоятлари / таржимон И. Қосимов. — Тошкент: Akademnashr, 2015. — 160 б. — ISBN 978-9943-985-62-9 : 7000 сўм
82.3
С20

    Ушбу китобда хитойликларнинг юксак тафаккури махсули бўлмиш хикоятлар, масаллардан тузилган, улар рухий озуқа бўлишига ишонамиз.


4    Тошев, Фармон.
    Омонат : хажвиялар ва хикоялар / Ф. Тошев ; мухаррир Р. Субхон. – Тошкент : O’zbekiston, 2015. — 128 б. — ISBN 978-9943-01-945-4 : 6000 сўм
84(5Ўзб)7
Т64

    Фармон Тошев иқтидорли публицист, шоир, адиб. У кейинги пайтларда бир қатор хикоялар, хажвиялар, хикматнамо сочмалар ҳам яратди, кўплаб китоблари нашр этилди. Ушбу китобга ҳам бадиий хикоя, хажвия, хикматлари киритлган.


7    Ўроқова, Лола.
    Икки дунё оралиғи : қиссалар ва хикоялар / Л. Ўроқова ; мухаррир К. Қаюмов . – Toшкент : Sharq, 2015. — 352 б. — ISBN 978-9943-26-266-9 : 19600 сўм
84(5Ўзб)7
У71

    Тўпламга киритилган қиссалар ва хикояларни шунчаки ўқиб, бўлмайди. Улар китобхонни ўйлашга, атрофга теран нигох билан қарашга ундайди. Хаёт деб аталмиш бир лахзалик бу дунёда муносиб яшаб ўтиш зарурлигини яна бир эслатиб ўтади.


   5 Фозил, Жўра.
    Йўлбарсдаранингг сўнгги султони: роман, хикоялар / Ж. Фозил ; мухаррир Р. Нафасов. – Toшкент : Sharq, 2015. — 320 б. — ISBN 978-9943-26-325-3 : 12000 сўм
84(5Ўзб)7
Ф74
    Китобга ёзувчи Жўра Фозилнинг «Тирамох армонлари» романи ва янги хикоялари киритилган. «Тирамох армонлари» романида акс эттирилган давр ўтган асирнинг 60-йилларидан то шу кеча-кундузгача бўлган воқеаларни қамраб олади. Ёзувчи ушбу асарида бир қишлоқнинг зиёли оиласи тақдирини акс эттириш орқали замоннинг долзарб воқеа-ходисаларига ўзининг холис бахосини беришга харакат қилади.