KITOB ODOB-AXLOQNING KONI, BILIMNING ESA BULOG’IDIR


 

22 21 18 16
8 7 5 3
20 17
6 19 4 15
2 23 10 9