NOYABR OYIDA OLINGAN YANGI ADABIYOTLAR


 
1     Абдурахмон О.Абдурахмон, Одил
     Сен менинг қуёшимсан : роман / О. Абдурахмон ; муҳаррир В. Ахмад. –Aндижон : «Andijon nashriyot-matbaa» MЧЖ, 2017. -212 б. — ISBN 978-9943-4410-7-1: 7500 сўм 
84(5Ўзб)7
А13

     Ўтган асрнинг мураккаб йиллари синовида тобланган турли тоифадаги шахслар хаётидан хикоя қилувчи ушбу асар қахрамонларининг мухаббати, захматлари, уй-кечинмалари ҳам сиз, азиз ўқувчининг эътиборини тортади деб уйлаймиз.


2     Фалёв П. А.Фалёв П. А.
     Туркий халқларнинг сўз санъати ва лахжалари : профессор П. А. Фалёв 1921 йилда Туркистон Шарқ институтида ўқиган маърузалар / П. А. Фалёв ; З. Исомиддинов таржимаси. – Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2017. -76 б. — ISBN 978-9943-06-616-8 : 6000 сўм 
 
81.2
Ф19

     Марказий Осиёдаги энг қадимий ва энг катта маърифат маскани бўлган Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг улкан хазинасида бир неча асрлар муқаддам яратилган нодир асарлар бисёр. Албатта, уларни ўқиб фойдаланиш илм ахли учун заруриятдир. Шу эхтиёжни хисобга олиб, Миллий кутубхона нашриёти «Навоий кутубхонаси хазинасидан» деган бир рукн очиб, ана шундай қимматли асарларни ўзбек тилига таржима қилиш ва ўқувчиларимизга етказишга қарор қилди


3
     Абдухакимов А.
     Сирли саратон / А. Абдухакимов ; муҳаррир И. Зоиров. –Тошкент : «NAVRO’Z» нашриёти, 2017. -112 б. — ISBN 978-9943-381-16-67 : 5500 сўм 
55.6
А13

     Ушбу рисола онкология ва онкологик касалликлар, уларнинг муолажаси ҳақидаги ўзбек тилида ёзилган илк манбадир. Унда бемор ва унинг яқинларига тўғрисини айтиш, хаётга ишониб яшаш ва саратоннинг олдинии олиш бўйича зарур тавсиялар келтирилган.


4     Жамолхонов Х.Жамолхонов, Хасанбой
     Ўзбек ёзувининг XX аср тарихи : мажмуа 1-китоб / Х. Жамолхонов, А. Умаров ; масъул муҳаррир Н. Махмудов. –Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2017. -460 б. — ISBN 978-9943-06-417-5 : 12000 сўм
81.2
Ж26

      Китоб ўзбек ёзуви ҳамда ўзбек график лингвистика тарихи билан шуғулланувчи мутахассис-тадқиқотчилар, шунингдек ўқитувчилар, бакалаврият ва магистратура талабаларига бирламчи манбалардан кўчирмалар сифатида фойдаланишлари учун мўлжалланган.


5     Хакимов К.Хакимов, Комилжон хожи
     Бир пиёла чой устида : шеърлар, газаллар, мақоллар ва қутловлар /  К. Хакимов ; муҳаррир Г. Мажид. -Тошкент: «Асл» нашриёти, 2017. -80 б. — ISBN 978-9945-15-450-9: 5500 сўм 
84(5Ўзб)7
Х16

     Мазкур тўплам муаллифнинг назмий ва насрий асарларининг тўплами бўлиб унда турли йилларда матбуотда эълон қилинган ва беришга мўлжалланган асарлари ўрин олган. Китоб шеърият мухлисларига, муаллифнинг яқин сафдошларига тақдим этиш ва кенг китобхонларга тарқатиш учун тайёрланди.


6     Андижоний Б. Андижоний, Баходир
     Табассум кошонаси : шеърлар /  Б. Андижоний ; муҳаррир Н. Кидиралиев. –Toшкент : O’zbekiston, 2017. -96 б. — ISBN 978-9943-25-412-1 : 4500 сўм 
 
84(5Ўзб)7
А65
 
     Ушбу тўпламдан ўрин олган шеърларда ижодкор кундалик ҳаётимизда рўй бераётган воқеа-ходисаларни хажвий ёритади. Ушбу тўплам китобхонларга ажойиб тухфа бўлишига ишонамиз.