PULLIK XIZMAT KO’RSATISH

 • Foydalanuvchilarni kompyuter savodxonligi asoslariga o`qitish;
 • ARM hodimlarini elektron katalog yaratish bo’yicha o’qitish;
 • Mustaqil kompyuterdan foydalanish;
 • Internet, ZiyoNet ta’lim tarmoqlaridan axborotlarni elektron tashuvchilarga ko`chirib berish;
 • Kutubxona jamg`armasidan bir nusxadan bo`lgan adabiyotlarni, ko`p so`ralayotgan axborot hujjatlarini tungi abonement va bayram kunlariga uyga berish;
 • Elektron pochta orqali hujjatlarni jo’natish va qabul qilish;
 • Markaz ichida yuridik tashkilotlar reklamasini joylashtirish;
 • Disk, fleshka va boshqa tashuvchilardan axborotlarni chop etish;
 • Mavzu bo`yicha adabiyotlar ro`yxatini tayyorlash va chop etish;
 • Diplom ishlari, kurs ishlari, ilmiy ishlar va boshqa ishlarga bibliografik ro`yxat tuzish;
 • Ommaviy tadbirlarning senariylarini ishlab chiqish;
 • Kerakli hujjatlardan nusxa ko`paytirish;
 • Matnlarni tarjima qilish;
 • Skanerlash va chop etish;
 • Skanerlash va diskka yozib berish;
 • Mavzularga oid slaydlar tayyorlab berish;
 • «NORMA hamkor» dasturidan yangi qonun, qaror, farmoyishlarni topib berish.