MART OYIDA OLINGAN YANGI ADABIYOTLAR 


34     Аҳмедова, Эътибор.
     Ўзингизни асранг аёллар : хотин-кизлар учун оммабоп қўлланма / Э.  Аҳмедова, Л. Боймирзаева; муҳаррир М. Султонов. — Тошкент : Дизайн-Принт , 2009. — 148 б. — ISBN 978-9943-318-17-5 : 3500 сўм.
                                                                        57.1
                                                                        А95
      Мазкур рисолада аёл организмининг физиологияси тўлиқ тарзда содда тил билан баён этилган. Унда турли ёшдаги хотин-қизларда учрайдиган барча турдаги гинекологик хасталиклардан қандай фориғ булиш буйича зарурий маслаҳатлар берилган.

55       Aytmatov, Chingiz.
       Jamila : qissa/ Ch. Aytmatov; muharrir J. Matyoqubov. — Toshkent : O’zbekiston, 2015 — 88 б. — ISBN 978-9943-28-461-6 : 7500 сўм.    
                                                                       84(Kir)
                                                                       A11

      Chingiz Aytmatovning «Jamila» qissasida inson baxt-saodati, pok sevgi, ona diyorga muhabbat tasvirlangan. Asar o‘zining haqqoniyligi, yorqinligi, nafosati bilan kishini maftun etadi.


2       Azizov I.R.
       To’qimachilik-attorlik mahsulotlari texnologiyasi va jihozlari : kollejlar uchun o’quv qo’llanma / I.R.Azizov; pец. S.A. Yusupov. — Toshkent : «Davr nashriyoti», 2013. — 288 б. — ISBN 978-9943-4093-47 : 10.000 so’m.   
                                                                       37.2
                                                                       A36

      Ushbu o’quv qo’llanmada Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2011-yil 11-maydagi 192-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan o’quv dasturi talablari asosida yozilgan bo’lib, bunda sohani moderinizatsiyalash va ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlarini amaliyotga tadbiq etish yo’li bilan qorako’lchilik rivojini jadallashtirish masalalariga, yangi texnologiyalar asosida qorako’lchilik mahsulotlarini ishlah chiqarish tartibi va uning o’ziga xos tomonlariga, yaylovlardan unumli foydalanish texnologiyasiga keng ta’rif berilgan.


27       Hoshimov, O’tkir.
       Dunyoning ishlari : qissa / O’. Hoshimov; muharrir A. Abdujalilov. — Toshkent : G’fur Gulom nomidagi nashriyot- matbaa ijodiy uyi , 2015. — 226 b. — ISBN 978-9943-03-667-3 : 9000 so’m   
                                                                       84(5О‘zb)6
                                                                       H81

       O’z asarlari bilan sevimli adibingizga aylangan O’tkir Hoshimovning «Dunyoning ishlari» qissasi, Siz azizlarga dunyoda Ona degan mo’tabar zotning qanchalar ulugligini yana bir bor takidlaydi.


16       Malik, Tohir.
       Umidimiz yulduzlariga : «Odamiylik mulki» ga doir suhbatlar / T. Malik; muharrir M. Qutliyeva. — Toshkent : Yangi asr avlodi, 2015 . — 736 с. — ISBN 978-9943-27-384-9 : 36000 cўм.   
                                                                       84(5О‘zb)6
                                                                       M22

       Kitob garchi o’smir-yoshlarga mo’ljallangan bo’lsada, ardoqli ota va onalar. qadrli ustozlarimizning ham tanishib chiqishlari maqsadga muvofiqdir. Agar suyukli farzandlari bilan birga mutolaa qilsalar, fikrlashsalar nur allannurdir.


1      Qishloq xo’jalik mahsulotlarini konservalash va saqlash texnologiyasi: darslik / muharrir Yo.I. Rashidxodjayev. — Toshkent : «Davr nashriyoti», 2012 . — 382 b. — ISBN 978-9943-4018-0-8 : 10.000 so’m.   
                                                                       36.9
                                                                       Q51

       Ushbu darslik zamonaviy va xorijiy adabiyotlar asosida tuzilgan bo’lib, 3620500 — «Qishloq xo’jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish. dastlabki ishlov berish va saqlash texnologiyasi» ta’lim yo’nalishi o’quv dasturi bo‘yicha rejalashtirilgan barcha ma’lumotlar keltirilgan. Darslikda «Qishloq xo’jalik mahsulotlarini konservalash va saqlash texnologiyasi» fani bo’yicha kollej o’quvchilariga yetarli darajada nazariy va ilmiy hamda amaliy ma’lumotlar to’plangan.


14       Shennayev X.
       Sug’urta ishi : o’quv qo’llanma / X. Shennayev; muharrir A. Jo’rayev. — Toshkent : Turon-iqbol , 2006 . — 224 b. — 6.000 so’m.    
                                                                           65.9
                                                                           S38

       Mazkur o’quv qo’llanma  kasb-hunar kollejlarida “Sug’urta ishi” fanini o’qitish uchun mo’ljallangan.


17
       Sher, Abdulla.
       Estetika : darslik / A. Sher; muharrir A.A. Qurbonmamadov. — 2-чи нашр.. – Toshkent : O’zbekiston, 2015 . — 366 b. — ISBN 978-9943-28-042-7 : 23.500 сўм.       
                                                                           87.8
                                                                           Sh47

        Mazkur darslikdan magistrantlar, tadqiqotchilar, shuningdek estetika va falsafa tarixi sohalari mutaxassislari foydalanishlari mumkin.


18      Teglama va tengsizliklar : umumiy o’rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o’qituvchilari va o’quvchilari uchun uslubiy qo’llanma / muharrir Q. Ubaydullaev. – Andijon : Andijon nachriyot-matbaa, 2016 . — 220 b. — ISBN 978-9943-4408-8-3 : 6000 so’m.
                                                                         22.1
                                                                         T35

      Ushbu uslubiy qo’llanma umumiy o’rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari matematika kursidagi tenglamalar, tengsizklar va ularning sistemalarini o’rganish usullari tizimli yoritilgan.


10       Yusupov S.Y.
       Qorako’lchilik mahsulotlarini yetishtirish texnologiyasi : o’quv qo’llanma / S.Y. Yusupov; muharrir D. Xolmirzayev. — Toshkent : Davr nashriyot, 2013. — 184 b. — ISBN 978-9943-4092-17 : 8.500 so’m.   
                                                                      46.6
                                                                      Y96
       Ushbu kitobda  sohani moderizatsiyalash va ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlarini amaliyolga tadbiq etish yo’li bilan qorako’lchilik rivojini jadallashtirisb masalalariga, yangi texnologiyalar asosida qorako’lchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tartibi va uning o’ziga xos tomonlariga, yaylovlardan unumli foydalanlsh texnologiyasiga keng ta’rif berilgan. Qorako’l qo’ylarning poda tarkibi me’yori, ferma va komplekslarda ishlab chiqarish jarayonini mexanizatsiyalashtirish masalalari, xo’jaliklarning tashkiliy-iqtisodiy asoslari atroflicha ta’riflangan. Ixtisoslashgan komplekslar, turli mulkchilikka asoslangan bir xil toifa qorako’l­chilik xo’jaliklar, xususiylashtirilgan fermer xo’jaliklar sharoitida qorako’l teri, jun, go’sht va qorako’lcha ishlab chiqarish texnologiyasi asoslari ham.