APREL OYIDA OLINGAN YANGI ADABIYOTLAR


 101     Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари : қадимги даврдан бугунги кунгача / муҳаррир. Р. Абдуллаев.  — Тошкент : O’zbekiston, 2015. — 478  б. — ISBN 978-9943-01-551-7 : 10.500 сўм.

                                                                          63.3
                                                                          Ў34

      Мазкур китобда Ўзбекистан тарихининг энг қадимги даврларидан то бугунги кунгача бўлган хронологияси (йилномаси) ихчам тарзда баён қилинган. Унда Ватанимиз тарихидаги муҳим воқеалар, давлат арбоблари, шоирлар, олимлар ва бошқа тарихий шахслар хақидаги маълумотлар мавжуд. Ушбу китоб умумий ўрта таълим мактаблари, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари ўқувчилари ҳамда олий ўқув юртлари талабаларига мўлжапланган. Шунингдек, китоб материалларидап Ўзбекистон тарихи билан қизиқувчи барча китобхонлар фойдаланишлари мумкин.


96      Адилова, Икбол.
      Касалликни енгиш мумкин : юрак ишемик касаллиги ва миокард инфаркти / И. Адилова; муҳаррир  Н. Ташкенбаева. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2015. — 60 б. — ISBN 978-9943-27-401-3 : 3.000 сўм.
                                                                           54.1
                                                                           А29
      Рисолани тайёрлашдан мадсад, юрак касалликлари ҳақида атрофлича, лўнда маълумотга эга бўлиш ҳамда улардан сақланишга кўмаклашишдан иборат. 

Саломатлик барчага ҳамроҳ бўлсин!


50       Аҳмад, Саид
       Уфқ : трилогия / С. Аҳмад;  муҳаррир. У. Йулдошев. — Тошкент : Ғафур Ғулом  нашриёти, 2016. — 636 б. — ISBN 978-9943-03-489-1 : 26000 сўм. 
                                                                           84(Узб)6
                                                                           С21

      “Уфқ” трилогияси Ўзбекистон Қахрамони, Халқ ёзувчиси, Саид Аҳмад ижодида алоҳида ўрин тутади. Трилогия ХХ аср халқимиз ҳаётининг ўн йиллик даври  — Иккинчи жаҳон урушидан аввалги, уруш ва урушдан кейинги йиллар воқеаларини ўз ичига олади. Асарда халқ бошига тушган мусибатлар, ўша давр одамлари ҳаёти, армон ва изтироблари ёзувчи истеъдодига хос эҳтирос, зўр илҳом билан акс эттирилган. Асар  теран меҳнаткаш, ҳалқчил, ёрқин миллий образларга бойлиги билан ажралиб туради.


76       Бегматов Э.
       Исмларнинг сирли олами  / Э. Бегматов; муҳаррир А. Зиядов. — Тошкент : O’zbekiston, 2014. — 176  б. — ISBN 978-9943-01-992-8 : 11000 сўм.
                                                                            81.2
                                                                            Б37

       Ҳар исмнинг моҳиятида исм берувчиларнинг болага аталган ниятлари, орзу-армонлари мавжуд. Китобда ушбу масалалар ҳақида атрофлича фикр юритилади.


3       Бойқўзиев, Абдунаби.
       Ай, акам, дарё акам : ёзувчи Қамчибек Кенжа ҳақида эссе ва суҳбатлар / А. Бойкузиев;  муҳаррир И. Халилов. — Тошкент: Наврўз, 2016 . – 104 б. — ISBN 978-9943-381-34-6 : 5000 сўм.
                                                                           84(5Узб)6
                                                                           Б30

       Қамчибек Кенжа асарлари истаб — сўраб ўқилаётган ёзувчиларимиздан бири. Адиб ажойиб сафарноалари билан хам адабиёт мухлислари қалбини қайтадан забт этди, десак хато бўлмайди.


52       Бойқўзиев, Абдунаби.
       Тешикмозор хангомалари : хажвий қисса ва хикоялар, кулги усталари ҳаётидан лавҳалар, таржималар / А. Бойқўзиев;  муҳаррир Л. Бўрихон. — Тошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёти, 2016 . — 136 б. — ISBN 978-9943-03-749-6 : 8000 сўм.   
                                                                         84(Узб)7
                                                                         Б81

       Беғараз, беғубор кулгу халқимизнинг жону дили. Шу боисдан ҳам ушбу тўпламга таниқли ижодкор Абдунаби Бойқўзиев қаламига мансуб ичакузар хангомалар, латифалар жамланди. Уларни мутолаа қиларкансиз, кўнглингиз қундай равшан тортишига, мана, биз кафил. Айниқса, тешикмозорлик сўз усталари хазил-мутоибалари, ўзига хос аскиялари ҳеч бир китобхонни бефарқ қолдирмайди Келинг, ушбу тўпламдаги битиклардаи завқланинг ва уни бошқаларга ҳам улашинг.


25      Гадоев, Каромиддин.
      Жахонгашта сайёх-олимлар : буюк географ тадқиқотчилар ва сайёҳлар ҳақида / К. Гадоев, С. Бердиева; муҳаррир  Н. Нурқулов. — Тошкент : O’zbekiston, 2012 . — 272 б . — ISBN 978-9943-01-788-7 : 11000 сўм.
                                                                         26.8г
                                                                         Г13

      Китоб кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган бўлиб, ундан қрта умумтаълим мактабларининг география ва табиий фанлар ўқитувчилари, ўқувчилар ва талабалар қўшимча манба сифатида фойдаланишлари мумкин.


20       Ғулом, Ғафур.
       Шум бола : қиссалар ва ҳикоялар / Ғ. Ғулом;  муҳаррир Н. Каримов. — Тошкент : Ғафур Ғулом  нашриёти, 2016, — 245 б. ISBN 978-9943-03-672-7 : 19000 сўм
                                                                         84(5Узб)
                                                                         Г94

      Ўзбек адабиёти равнақига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган Ғафур Ғулом асарлари китобхонлар калбидан чукур жой олган.


79       Ғуломов, Шерзод.
       Сўз қадри ва масъулияти / Ш. Ғуломов;  муҳаррир М. Йўлдошева. — Тошкент : O’zbekiston, 2014. — 120 б. — ISBN 978-9943-28-076-2 : 7.000 сўм.   
                                                                         76.01
                                                                         Г-79

      Ушбу тўпламда муаллифнинг журналистика соҳасидаги кўп йиллик ижодий изланишлари, кўрган — кечиргаилари, бир қанча хорижий мамлакатларга қилган сафар таъассуротлари асосида ёзилган мақолалари жамланган.


8      Ғулямов, Бахтиёр Ходжимуротович.
      Цитрус экинларини етиштириш технологияси : ўкув қўлланма / Б.Х. Ғулямов; муҳаррир К.И. Бойметов. — Тошкент : ABU Matbuot-konsalt, 2011 . — 128 б. — ISBN 978-9943-336-76-6 : 6.800 сўм.
                                                                            42.3
                                                                            Г95
     Мазкур ўқув қўлланмада цитрус экинларини етиштириш технологиясига оид асосий маълумотлар: цитрус экинларининг табиий тарқалиши, ботаник таснифи, систематикаси, келиб чиқиши, биологияси ва бошқалар батафсил ёритилган. Цитрус экинларини химояланган жой шароитида етиштириш технологиясини ёритиш қўлланмаиинт асосий мақсадидир. Талабалар цитрус экинларини етиштиришдаги асосий қоидалар билан танишадилар ва уларда цитрус экинлари учун тупроқ танлаш, уларни кучайтириш бўйича амалий кўникмалар шакллантирилган.