*Izox:
– Onlayn boshqotirma (krossword)ni yechish juda oson: berilgan savollar qanday alifboda bo’lsa, javobini ham shunday alifboda kataklarga yozib chiqing.
– Qaysi savolga tog’ri javob yozsangiz o’sha savol raqami boshida maxsus ✔️ belgisi chiqib qoladi.

1746