*Izox:
— Onlayn boshqotirma (krossword)ni yechish juda oson: berilgan savollar qanday alifboda bo’lsa, javobini ham shunday alifboda kataklarga yozib chiqing.
— Qaysi savolga tog’ri javob yozsangiz o’sha savol raqami boshida maxsus ✔️ belgisi chiqib qoladi.

1874