НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

QARORLAR


QONUNLARSTANDARTLAR

  • O’z DSt 1214_2009 y. Axborot kutubxona faoliyati, bibliografiya. Atamalr va ta’riflar.

  • O’z DSt 1215_2009 y. Bibliografik yozuv bibliografik tavsif, umumiy talablar va tuzish qoidalari.

  • O’z DSt 2310_2011 y. Elektron nashrlar, asosiy turlari va chiquvchi ma’lumotlar.

  • O’z DSt 2311_2011 y. Nashrlar, mualliflik huquqini himoya qilish belgisi, umumiy talablar va rasmiylashtirish qoidalari

  • O’z DSt 2312_2011 y. Bibliografik yozuv, Elektron ko’rinishdagi axborot-kutubxona resurslarining bibliografik tavsifi, umumiy talablar va rasmiylashtirish qoidalari.

  • O’z DSt 2785_2013 Y. Ma’lumotlar almashish uchun format, yozuvning mazmuni.

  • O’z DSt 2803_2013 y. UZMARC mashinada o’qiladigan kommunikativ formati.

  • O’z DSt 2881_2014 y. MODC metama’lumotlarini tavsiflash formati