Navro’z –milliy qadriyatlar timsoli (onlayn viktorina)

Qaysi buyuk alloma kun bilan tenglashgan (Quyosh taqvimi bilan 21 mart) pallani shunday izohlaydi?

“Yuz ochib bildirdi qad birla sochi teng erkanin,
Zohir o’lg’ondek tunu kun tengligi Navro’zdin”.

Navro’z so’zining ma'nosi nima?

Navro’zda birinchi ochilgan qaysi gulni ko’tarib bolajonlar uyma-uy qo’shiq kuylab yurishgan?

Mahmud Qoshg’iriyning “Devoni lug’otit - turk” asarida “suma” so’zi qadimgi turkiy tilida qanday ma'noni berishi qayd etilgan?

Har bir odam o’z avlod ajdodini ya'ni “Yetti pushti”ni bilishi bizda milliy qadriyat sanaladi. Chunki bu naslni pok saqlashga yordam bergan. Savol: Yetti avlodni sanab bering?

Bu taom qadimdan Navro’z bayramida boylar tomonidan zakot sifatida tarqatilgan. Odatga ko’ra taomni faqat erkaklar tayyorlagan. Bundan taom kishiga quvvat beradi. Bu qaysi taom?

Navro’z bayrami Yunesko tamonidan qachon qabul qilingan?

Navro’z bayramining asosiy taomlari qaysilar:

Navro’z bayrami haqidagi ma'lumotlar qaysi buyuk allomalar asarlarida keltirgan?